Wywiad gospodarczy

  • Badanie wiarygodności kontrahenta
  • Mystery shopping
  • Badanie otoczenia organizacji
  • Detektywistyka biznesowa
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. (+48) 22 628 60 70, (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl