Wsparcie narzędziowe – rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami bezpieczeństwa

 • Rejestracja gości
 • Obsługa czynności kontrolnych
 • Obsługa audytów
 • Zarządzania rekomendacjami i niezgodnościami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie magazynami i dostawami
 • Zarządzanie flotą
 • Zarządzanie konwojami
 • Zarządzanie służbą ochrony
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zakupami
 • Identyfikacja aktywów
 • Zarządzanie cyklem życia
 • Obieg dokumentów
 • Zarządzanie regulacjami wewnętrznymi
 • Zarządzanie celami i programami
 • Zarządzanie harmonogramami (np. remontów)
 • Ocena pracowników
 • Zarządzanie rolami
 • Monitoring obiektów
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl