Wdrożenia

 • Bezpieczeństwo fizyczne – weryfikacja i wdrożenie mechanizmów
 • Bezpieczeństwo osobowe – weryfikacja i wdrożenie mechanizmów
 • Bezpieczeństwo prawne i ocena zgodności
 • Zabezpieczenie techniczne – identyfikacja potrzeb/dostarczanie rozwiązań technicznych
 • Zarządzanie ciągłością biznesu
 • Zarządzanie wizerunkiem organizacji
 • Profil odporności organizacji
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Loss Prevention
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Standardy marki
 • Systemy zarządzania ryzkiem
 • Zarządzanie cyklem życia (rozwiązania techniczne, procesów)
 • Realizacja ćwiczeń, testów, manewrów, prowokacji w zakresie bezpieczeństwa
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl