Szkolenia

Prowadzimy szkolenia metodami tradycyjnymi oraz nowoczesnymi z wykorzystaniem technik informatycznych. 
Dysponujemy trenerami z doświadczeniem akademickim oraz praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Na miejsce szkolenia proponujemy naszą siedzibę, miejsce wskazane przez Klienta lub dowolne centrum szkoleniowe na terenie całego kraju.

Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. Do wybranych szkoleń załączane są także elektroniczne wersje demo rozwiązań informatycznych.
Zapewniamy pełne wyżywienie i noclegi w standardzie jakiego oczekuje Klient.


Oferta:

 1. Szkolenia tradycyjne
 2. Szkolenia e-learningowe 
 • Typowe − prezentacja treści z wykorzystaniem lektora
 • Grywalizacje 
 • Symulacyjne zaawansowane
 1. Webinaria
 2. Coaching

Dziedziny:

 • Bezpieczeństwo fizyczne 
 • Bezpieczeństwo osobowe
 • Compliance − bezpieczeństwo prawne i ocena zgodności
 • Kurs ochrony
 • Kurs detektywistyczny
 • Zabezpieczenie techniczne – ochrona fizyczna
 • Zarządzanie ciągłością biznesu
 • Zarządzanie wizerunkiem organizacji
 • Profil odporności organizacji
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Loss Prevention
 • Zarządzanie zmianą
 • Standardy marki
 • System zarządzania ryzkiem
 • Zarządzanie cyklem życia
 • System zarządzania BHP 
 • System zarządzania i zgodności środowiskowej
 • System bezpieczeństwa pożarowego
 • System bezpieczeństwa informacji
 • Skuteczność i efektywności procesów (wskaźniki)
 • Zarządzanie incydentami
 • System zarządzania dostawcami i podwykonawcami
 • System antyfraudowy

Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl