Specjaliści z górnej półki

Firmę tworzy profesjonalny zespół, składający się z ekspertów w dziedzinach:
 1. Audytu wewnętrznego (gospodarczego, zgodności, skuteczności i efektywności)
 2. Kontroli wewnętrznej
 3. Ochrony osób i mienia
 4. Detektywistyki
 5. Windykacji
 6. Wywiadu gospodarczegoNasi doradcy posiadają bogate doświadczenie w doradzaniu dla sektora produkcji, usług, handlu, administracji samorządowej i rządowej oraz finansów. Kadrę stanowią byli pracownicy organów śledczych i ścigania, organów kontrolnych oraz międzynarodowi audytorzy − zarówno specjaliści z sektora publicznego, jak i prywatnego. 

Nasze kompetencje potwierdzają referencje i certyfikaty:
 1. Compliance Officer
 2. Audytor Bezpieczeństwa (WSBiO)
 3. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (BS ISO/IEC 27001:2005)
 4. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999 i ISO 22301
 5. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskowego
 6. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS 18001)
 7. Audytor Systemów Zarządzania Usługami IT ISO 20000
 8. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytor Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025
 • Audytor Kwalifikowanego Dostawcy 
 • Audytor Zarządzania Ciągłością Działania – Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa
 • Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 31000
 • Projektant procesów biznesowych z wykorzystaniem ARIS Business Designer
 • GRC 100 SAP Business Objects Governance, Risk and Compliance (GRC) 10.0 Principles and Harmonization
 • IEMA Approved Lead Environmental Auditor Course (UK)
 • Poświadczenia bezpieczeństwa ABW
 • TenStep Projekt Manager
 • Prince2 Registred Practitioner
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl