O firmie

Spółka powstała w 2016 roku jako podmiot świadczący usługi audytorskie i doradcze z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Inicjatywa narodziła się z zapotrzebowania na specjalistyczne audyty i wdrożenia systemowych rozwiązań bezpieczeństwa. Założycielami są eksperci skupieni wokół środowisk naukowych WSBiO, znanych firmy ochroniarskich oraz osoby zajmujące się wywiadem gospodarczym i usługami detektywistycznymi.

Jesteśmy firmą audytorską, zajmującą się badaniem i tworzeniem procesów zapewniających firmom ciągłość działania oraz rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Opieramy się na doświadczonych specjalistach z zakresu compliance, loss prevention i detektywistyki. Nasza firma należy do jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, zajmujących się ochroną Civis Polska i MSA Security.

Zapraszamy Państwa do współpracy.


Prezes Zarządu
Sebastian MichalkiewiczWspieramy naszych Klientów w realizacji projektów z zakresu:
  • identyfikacji zagrożeń,
  • oceny ryzyka,
  • zapewnienia zgodności z prawem,
  • wdrażania systemów zarządzania zgodnych ze standardami międzynarodowymi,
  • zarządzania procesami,
  • wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwa,
  • restrukturyzacji,
  • optymalizacji kosztów,
  • zarządzania projektami.Produkty, które proponujemy bazują na prostych rozwiązaniach, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych oraz nie komplikują niejednokrotnie już złożonych procesów w organizacji.

Wykorzystujemy już istniejący potencjał i zasoby Klienta, aby zbudować optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo.

Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl