Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Szkolenie przygotowujące do egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

CEL SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminów przed komisjami powołanymi przez właściwe organy ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią – art.16 ust.1 i 2 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn.zm.)...

więcej informacji
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa
tel. (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl