Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

zobacz więcej
Intelligence Bureau Polska Sp. z o. o
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. (+48) 22 628 60 70, (+48) 500 307 265
biuro@intelligencebureau.pl